Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy korzystania z Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, biz.pl.

2.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie bierze odpowiedzialności za treści, filmy, zdjęcia umieszczane w ogłoszeniach oraz transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami portalu.

3.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

4.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

A/ jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia

B/ prawdziwość i rzetelność ich opisu

C/ zdolności osób zamieszczających ogłoszenia do ich sprzedaży

D/ wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna

5. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

6. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO wliczając w to wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

7. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika ogłoszenia, który łamie, nie przestrzega którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu  a w szczególności:

A/ dodawanie spamu

B/ wstawianie w treści ogłoszeń aktywnych linków przekierowujących na inne strony internetowe

C/ reklamy konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych

D/ używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obelżywe

E/ wstawiania ogłoszeń, zdjęć lub filmów promujących odpłatne usługi seksualne

8.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zawieszenia, blokowania, usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO bez informowania o tym Użytkownika

9.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO  wyraża zgodę na umieszczanie w dowolnym miejscu na stronie wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam, filmów  oraz informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Właścicielami Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, leo.biz.pl

UŻYTKOWNIK

10.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11.Użytkownicy Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

12.W przypadku zawieszenia, zablokowania, usunięcia ogłoszenia – konta Użytkownika, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zostaje pozbawiony wszelkich możliwości roszczeń wynikających z wyżej wymienionych działań.

13.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego a w szczególności towary oraz usługi którymi obrót dopuszczają przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

14.Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie zostanie zablokowane lub usunięte jego konto. W takiej sytuacji Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO podejmie  wszystkie możliwe i dostępne działania prawne wobec Użytkownika ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO związane z naprawieniem poniesionych szód i strat.

15.Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl mogą być również uznane za przestępstwo umyślne w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

16.Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby jego oferta/oferty nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia zasad działania Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.

17.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zobowiązuje się do umieszczania oferty/ofert zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami prawa.

18.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik dodając ogłoszenie, zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO

19.Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

20.Rejestracja w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO jest całkowicie darmowa oraz równoznaczna z oświadczeniem;  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych– wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Ogólnopolskiego Portalu ogłoszeniowego LEO oraz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Portalu Ogłoszeniowego LEO w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

21.Korzystanie z Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO jest całkowicie darmowe oraz równoznaczne z oświadczeniem;  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych – wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO oraz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

22. Ogłoszenia muszą zostać przyporządkowane do odpowiedniej kategorii, zgodnie z treścią ogłoszenia.

23. Istnieje możliwość dodania odpłatnej reklamy w postaci tzw. baneru, koszt reklamy banerowej ustalany będzie indywidualnie z Użytkownikiem i dostępny będzie przed dodaniem – wstawieniem reklamy banerowej na Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO.

24.Użytkownikom Ogólnopolskiego Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, zabrania się umieszczania ogłoszeń których:

A/ treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej kategorii;

B/ treść jest niezgodna z normami prawno – etycznymi, moralnymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce.

C/ treść ogłoszenia nakłania, zachęca odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami i usługami prawnie zakazanymi.

D/ treść ogłoszenia narusza zasady estetyki i dobrego smaku, dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazwy stron www, filmów oraz zdjęć załączanych do ogłoszeń.

E/ treść ogłoszenia jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce;

F/ treść ogłoszenia została wielokrotnie dodana w tej samej lub innych kategoriach, również w przypadku nieznacznej zmiany – korekty tekstu – opisu w poszczególnych ogłoszeniach

G/ treść ogłoszenia oferuje prace w charakterze: klikania w reklamy lub linki , odbierania e-maili reklamowych , wypełnianie ankiet przez Internet , zapisywanie się do programów partnerskich z linkami lub numerami referencyjnymi, itp.

H/ treść ogłoszenia oferuje pracę w charakterze: modelki, tancerki, statysty, zawierająca tylko adres e-mail

I/ treść ogłoszenia narusza dobra osobiste, dobre imię, obraża, komentuje usługi, firmy, osoby

J/ treść ogłoszenia reklamuje inne serwisy, portale konkurencyjne, ogłoszeniowe, linki do tych stron,  lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp. wobec Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl

K/treść ogłoszenia oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne, erotyczne, itp.

M/ treść ogłoszenia zawiera ciągi powtarzających się znaków i cyfr, itp.

N/ treść ogłoszenia namawia – zachęca do podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji, przedsiębiorstwie ale w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informację pozwalające zidentyfikować daną firmę/pracodawcę tzn. brak jest pełnej nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby dodającej ogłoszenie, adresu siedziby firmy/przedsiębiorcy, itd.

O/ treść ogłoszenia wyraźnie proponuje lub w inny sposób zachęca, sugeruje wynajem pokoju, mieszkania, nieruchomości w zamian za usługi seksualne, itp.

P/ treść ogłoszenia oferuje lub promuje usługi seksualne

R/ treść filmu oferuje lub promuje usługi seksualne

25.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń z tego konta. W przypadku blokady lub usunięcia ogłoszeń płatnych, Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

26.W sytuacji, w której ogłoszenie łamie regulamin jest ono blokowane lub usuwane. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą ogłoszenia łamiące Regulamin Ogólnopolski ego Portalu Ogłoszeniowego LEO ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez konieczności informowania o tym użytkownika.

ZAWARTOŚĆ ZAMIESZCZONA PRZEZ LINKI

A/ Na www.leo.biz.pl możesz znaleźć linki do innych stron internetowych lub zasobów na stronie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z tym że www.leo.biz.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub ich zasobów oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. www.leo.biz.pl nie  będzie ponosić odpowiedzialności ani bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za rzeczywistą lub domniemaną szkodę lub stratę spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, transakcjach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub zasobów witryn zewnętrznych.

B/ Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do usunięcia i blokowania ogłoszeń w których znajdują się wstawione przez Użytkowników w treści linki (aktywne lub nie aktywne) bez podania przyczyny

ZASADY UZUPEŁNIANIA PROFILU UŻYTKOWNIKA

27.Profil użytkownika został stworzony po to aby w atrakcyjny sposób Użytkownik Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO mógł stworzyć swoją zakładkę – stronę w Internecie.

28.Dodawanie i uzupełnianie Profilu Użytkownika w Ogólnopolskim Portalu Ogłoszeniowym LEO jest nie odpłatne.

29.Użytkownikom, zabrania się umieszczania w Profilu treści które:

30.Są niezgodne z normami prawno-etycznymi oraz zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi w Polsce;

31.Nakłaniają odbiorcę do użytkowania, kupowania, obrotu przedmiotami bądź usługami prawnie zakazanymi;

32.Treścią naruszają zasady estetyki i dobrego smaku dotyczy również nazw używanych w adresach e-mail, nazw stron internetowych, itp.

33.Są wulgarne, obraźliwe, zawierające treści pornograficzne i ogólnie rozumiane jako nieetyczne;

34.Są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

35.Obrażają, komentują usługi, firmy, osoby w celu zniechęcenia do nich, jak i mające na celu zbudowanie złego wizerunku w oczach innych użytkowników;

36.Reklamują inne serwisy ogłoszeniowe, konkurencyjne lub strony pośredniczące w sprzedaży usług itp.;

37. Zawierają ciągi powtarzających się znaków i cyfr, co może zakłócić sprawne działanie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO;

38.W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów Regulaminu, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia profilu użytkownika bez podania przyczyny.

39.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie również prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jak i dodanych ogłoszeń.

40.W przypadku blokady lub usunięcia konta co jest równoznaczne z usunięciem ogłoszeń w tym płatnych, Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty – wpłat wobec Właścicieli Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO.

41.W sytuacji, w której treść profilu użytkownika łamie regulamin jest on usuwany. Jeśli nadal na koncie, dodawane będą wpisy łamiące regulamin, Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO ma prawo zablokować lub usunąć dane konto, bez informowania/powiadamiania o tym Użytkownika.

42.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronie Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

44.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Ogólnopolskiego Portalu Ogłoszeniowego LEO, www.leo.biz.pl.

45.Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania, usunięcia konta Użytkownika który łamie postanowienia Regulaminu LEO/www.leo.biz.pl.

46.W przypadku zablokowania, usunięcia konta Użytkownika automatycznie blokowane, usuwane są wszystkie ogłoszenia, filmy, pozostałe materiały dodane z tego konta. Ogólnopolski Portal Ogłoszeniowy LEO nie zwraca wtedy kosztów usług płatnych tj. wyróżnionych ogłoszeń, filmów oraz odpłatnych form reklam tzw. banerowych i innych.